Jedną z możliwości dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów lub świadczenia usług, jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego – czyli do limitu obrotu 200.000,00 zł (stan na 2019 r.) rocznie lub w proporcji, jeżeli działalność nie jest wykonywana cały rok.

Warunki które trzeba spełnić, by z niej skorzystać (oprócz chęci przedsiębiorcy), jak również i wykluczenia, są zawarte w art. 113 ustawy o VAT. We wspomnianym artykule od 01.09.2019 r. został rozszerzony ust 13 o dodatkowe podpunkty f) i g)

Art 113 ust 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 

1. Dokonujących dostaw

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0)
  • wyrobów tytoniowych
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b

d) terenów budowlanych

e) nowych środków transportu

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)

g) hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3)
  • motocykli (PKWiU 45.4)

 

2. Świadczących usługi

a) prawnicze

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego

c) jubilerskie

d) ściągania długów, w tym factoringu

 

3. Nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca handlujący towarami określonymi w podpunkcie f) w sposób określony w tym podpunkcie (chodzi głównie o sprzedaż przez internet) traci możliwość kontynuowania zwolnienia podmiotowego z chwilą dokonania tej transakcji. Nie ma znaczenia przy tym, czy przedsiębiorca zajmuje się tym „zawodowo” w ramach swojego pkd, czy też dokonuje sprzedaży firmowej komórki czy komputera, będącego środkiem trwałym/wyposażeniem firmy, a działalnością firmy są zupełnie inne branże. Nie ma niestety wyłączeń w tym przepisie i nie ma też przepisów przejściowych, czy dających czas na dostosowanie się do zmiany.

Dlatego przedsiębiorco zanim postanowisz coś wystawić np. na allegro, zerknij w przepis czy się na niego „łapiesz”.

 

Jakie muszą być spełnione warunki by utracić zwolnienie podmiotowe (łącznie):

  1. Muszą to być towary wymienione w tym artykule, niezależnie od tego czy są to towary handlowe, czy wyposażenie / środek trwały firmy. Nie jest też istotne czy sprzedaż jest jednorazowa czy jest to standardowa działalność firmy
  2. Musi dojść do zawarcia umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość:
    – Ustawa o prawach konsumenta określa, że do zawarcia takiej umowy dochodzi np. z chwilą dokonania zakupów w e-sklepie, rejestracji w portalu internetowym. Nie ma znaczenia to, czy przedsiębiorca jest np. właścicielem danego e-sklepu czy też korzysta z serwisu zewnętrznego (allegro, gumtree, olx itp)
  3. Transakcja musi być bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (e-mail, skype, telefon itp) do chwili zawarcia umowy włącznie

 

Jeżeli wszystkie w/w warunki są spełnione, to z chwilą dokonania tej transakcji, przedsiębiorca powinien się zarejestrować w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny.

Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp