6 kwietnia, 2020

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze zagadnienia

Tarcza antykryzysowa jako rządowa odpowiedź na czas epidemii została uchwalona 1-go kwietnia.

Wiele jest artykułów w internecie opisujących rozwiązania tarczy, w tym także oficjalnych rządowych stron – nie będę więc powielać to co można znaleźć, gdyż nie ma to sensu – ograniczę się do krótkiego streszczenia (moim zdaniem) najważniejszych zmian z odnośnikami do stron gdzie jest więcej informacji dla zainteresowanych. O niektórych mówi się mało, a także mogą być dla niektórych istotne. Dodam jeszcze tylko że rząd planuje także wprowadzenie Tarczy „2.0”

Przydatne ogólne linki:
– pytania i odpowiedzi odnośnie tarczy z gov.pl: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi
PFR – Przewodnik antykryzysowy (plik PDF do pobranie)
https://maszprawo.org.pl/ strona prezentująca bardziej zrozumiałe podejście do tematu tarczy

 

 

 

 

 • Pożyczka 5tys na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  a) jest ona dla mikroprzedsiębiorców, czyli: jeśli zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro
  b) może być umorzona, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania nie będziesz zwalniać pracowników
  Więcej informacji np. tutaj: https://lodz.praca.gov.pl/-/11920620-jednorazowa-pozyczka-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcow
  Gdzie składać dokumenty: PUP

 

 

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  Gdzie składać dokumenty: PUP

 

 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP
  Gdzie składać dokumenty: WUP

 

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
  Gdzie składać dokumenty: PUP

 

 • Odliczenia darowizn od dochodu (przychodu)
  a) darowizna przekazana do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny
  b) darowizna przekazana w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny
  c) darowizna przekazana od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/odliczenie-przekazanej-darowizny-od-dochodu

 

 • Zawiadomienie o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), wydłużono z dotychczasowego 3-dniowego (od zlecenia przelewu) do 14-dniowego.

 

 • Podatek od wynagrodzeń PIT-4 może być zapłacony do 01.06 za marzec (zamiast 20.04) i kwiecień (zamiast 20.05)

 

 • Zeznanie CIT-8 może być złożone do 31.05 (w tym terminie też zapłata wynikającego z niego podatku). Dla organizacji pozarządowych mających dochody wolne od podatku jest termin dłuższy: 31.07

 

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu (co oznacza m. in. obowiązek podpisania przez Zarząd podpisem EPUAP) jest przedłużony o 3 miesiące – dla jednostek działających zgodnie z rokiem kalendarzowym, nowy termin jest do 30.06

 

 • Zeznania roczne dla osób fizycznych (np. PIT-37, PIT-36) mogą być składane do 01.06 i w tym terminie wpłacone wynikające z nich podatki
  a) uwaga! To nie jest równoznaczne z przesunięciem terminu! Po prostu późniejsze złożenie nie będzie karane, a jeśli ktoś nie złoży zeznania czy nie zapłaci podatku do 30.04 to z automatu będzie miał przyznawany i uznawany tzw „czynny żal”
  b) pytanie co z zeznaniami które są przygotowane przez Urząd Skarbowy w usłudze e-PIT. Nie wynika z tarczy by coś tutaj ulegało zmianie, a zatem tak przygotowany PIT (nie odrzucony przez Ciebie) stanie się z dniem 30.04 zeznaniem złożonym. Jakiekolwiek więc zmiany będą już wymagały trybu korekty a nie złożenia zeznania
  c) z tarczy nie wynika zwolnienie z odsetek za zwłokę za zapłatę po 30.04…
  d) brak możliwości przesłania 1% w zeznaniu wysłanym po 30.04

 

I inne np. przedłużenie terminów rejestracji pojazdów, przedłużenie terminu składania wniosku o wizy, ważności badań lekarza medycyny pracy, ważności orzeczeń komisji ZUS, orzeczeń o niepełnosprawności (więcej w poradniku PFR – Przewodnik antykryzysowy)

Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp