3 października, 2019

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czy to się opłaca?

Zacznijmy od początku.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o. (dalej „spółka”)?

Jest to jednostka prawa handlowego, co do której odnoszą się regulacje zawarte w kodeksie spółek handlowych. Spółka podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej księgowość jest prowadzona w oparciu o ustawę o rachunkowości i ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) –  Biuro Rachunkowe Halszka Łódź-Bałuty obsługuje takie spółki kompleksowo.

Spółkę może założyć jedna osoba i wiele, mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które stają się jej wspólnikami.

Minimalny kapitał zakładowy, jaki jest niezbędny na dzień publikacji artykułu, by spółka w ogóle powstała, wynosi 5.000,00 zł. Ale nie oznacza to, że tę kwotę trzema komuś oddać, czy zapłacić! To jest kwota, jaką wspólnicy przeznaczają i oświadczają, że jest do dyspozycji spółki. Można ją trzymać w gotówce, np. w kieszeni spodni, ale można także wpłacić na rachunek bankowy spółki, czy też określić wartość w postaci składnika rzeczowego.

 

Czym się różni spółka z o.o. od jednoosobowej działalności gospodarczej? Poniżej są przedstawione najważniejsze różnice:

 1. Rejestracja

Spółkę z o.o. rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a jednoosobową działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, przy rejestracji spółki, jest obszerniejsza dokumentacja do dołączenia oraz pojawiają się koszty; cała procedura także nie jest załatwiana od ręki. Jednoosobową działalność zakłada się i ma aktywną od zaraz.

Procedura zakładania spółki z o.o. zależy od wyboru sposobu rejestracji:

a) sposób tradycyjny. Wspólnicy udają się do notariusza, który wraz z nimi sporządza umowę spółki i powołują pierwszy zarząd. Następnie zarząd składa w KRS umowę wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Koszty na tym etapie wynoszą 600,00zł za wniosek rejestracyjny do KRS, taksa notarialna (w zależności od notariusza) oraz podatek PCC (pobierany przez notariusza), stanowiący 0,5% wnoszonego kapitału zakładowego. Czas rejestracji trwa od 7 dni w górę, w zależności od Sądu oraz kompletności dokumentacji rejestrowej

b) gdy są zatrudnieni pracownicy i zleceniobiorcy – wtedy zus jest opłacany za nich.

 

 1. Odpowiedzialność majątkowa względem urzędów i innych wierzycieli

W Spółce z o.o. odpowiedzialność majątkowa jest ograniczona do kwoty majątku spółki. Członkowie zarządu odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale dopiero w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

W jednoosobowej działalności natomiast, właściciel odpowiada całym swoim majątkiem już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

 

 1. Przepływ środków

W spółce z o.o. by środki finansowe wpłynęły, lub wypłynęły ze spółki, musi być jakiś tytuł na to. Czyli np. faktura za zakupy, faktura sprzedaży, wynagrodzenie, zapłata za najem itp. Członek zarządu nie może sobie ot tak przelać pieniędzy na prywatne konto tytułem „zasilenie”.

W jednoosobowej działalności, w każdej chwili właściciel może przelać pieniądze z konta firmowego na inne swoje konto niezwiązane z działalnością, aczkolwiek nie powinien przelewać na konta innych osób, jeżeli nie ma do tego podstawy.

 

 1. Zus

W przypadku sp. z o.o., zus należy się w dwóch przypadkach:

 1. a) gdy jest to jednoosobowa spółka z o.o. – wtedy zus opłaca za siebie wspólnik
 2. b) gdy są zatrudnieni pracownicy i zleceniobiorcy.

Jeżeli spółka posiada co najmniej dwóch wspólników, nie płacą oni za siebie zusu!

W przypadku jednoosobowej działalności, zus występuje zawsze w przypadku właściciela.

Mając na przykład porównanie małżeństwa, nie mającego żadnego prawa do ulg w zusie (właściciel – mąż, żona – osoba współpracująca), oboje płacą miesięcznie do ZUS 2633,94 zł (2 x 1316,97 zł). W spółce z o.o. koszty wynoszą 0,00.

Trzeba przy tym pamiętać, że brak płatności zusu oznacza jednocześnie brak odkładania kapitału na  emeryturę w zus, gdyż jest ona uzależniona od wysokości płaconych składek. Nie ma też płaconej składki zdrowotnej, ale wystarczy się zatrudnić we własnej spółce, by mieć prawo do państwowej służby zdrowia. W spółce sam decydujesz o wysokości płaconego zusu – dostęp do lekarza nie zależy od kwoty płaconej składki.

 

 1. Podatek dochodowy

W spółce z o.o. dla małych podatników (mających też przychody poniżej 1,2 mln zł rocznie), podatek dochodowy wynosi 9%.

W jednoosobowej działalności jest to 17/32% (wg skali) lub 19% (liniowy).

 

 1. Księgowość

W spółce z o.o. księguje się nie tylko dokumenty przychodowe i kosztowe, ale także wpływy i wypływy środków pieniężnych. Oznacza to lepszy obraz i kontrolę własnej firmy, jej przejrzystość i transparentność, ale wpływa też na cenę usługi księgowej gdyż jest więcej pracy, a księgowanie wymaga dużo bardziej specjalistycznej wiedzy (nie wszystkie biura rachunkowe prowadzą taką księgowość – nasze biuro rachunkowe to robi)

 

Podsumowując, zaletą spółki z o.o. jest możliwość płacenia niższych podatków, brak zusu oraz ograniczona odpowiedzialność względem osób trzecich. Wadą jest procedura rejestracyjna, ale z dobrą pomocą księgowego czy radcy prawnego jest to stosunkowo gładkie w przejściu, a początkowe koszty są jednorazowe i finalnie spółka może wyjść „taniej”, w bieżącej działalności, nawet przy wyższej cenie za usługi księgowe.

 

Przeanalizujmy w praktyce dwa warianty:

 1. . Wariant – założenia:- firma zwolniona podmiotowo z VAT- ma ok 10 tys przychodu miesięcznie, 4 tys kosztów miesięcznie- ma ok 20 dokumentów miesięcznie
  – firma istnieje trzy lata

  – dla pokazania różnicy kosztów księgowości, pozycja ta jest wydzielona

  – stawka podatku dla jednoosobowej działalności wynosi 17% (książka przychodów i rozchodów) oraz nie jest uwzględniana ulga podatkowa

 

Spółka z o.o. Jednoosobowa działalność
Przychody 10000,00 10000,00
Koszty 4000,00 4000,00
Księgowość 400,00 200,00
Dochód 5600,00 5800,00
Zus 0,00 1316,97
Podatek 504,00 467,00
Dostępne środki 5096,00

(dochód – zus – podatek)

4016,03

(dochód – zus – podatek)

 

W podanym przykładzie miesięczna oszczędność wynosi 1079,97 zł

Cena w polu księgowość jest naszą propozycją dla firmy o w/w założeniach.

2. Wariant – założenia:

– firma zarejestrowana jako podatnik VAT czynny

– ma ok 50 tys przychodu netto miesięcznie, 35 tys netto kosztów miesięcznie

– ma ok 50 dokumentów miesięcznie
– firma istnieje trzy lata

– dla pokazania różnicy kosztów księgowości, pozycja ta jest wydzielona

– stawka podatku dla jednoosobowej działalności wynosi 19% podatku liniowego (książka przychodów i rozchodów) oraz nie jest uwzględniana ulga podatkowa

 

  Spółka z o.o. Jednoosobowa działalność
Przychody 50000,00 50000,00
Koszty 35000,00 35000,00
Księgowość 600,00 300,00
Dochód 14400,00 14700,00
Zus 0,00 1316,97
Podatek 1296,00 2248,00
Dostępne środki 13104,00

(dochód – zus – podatek)

11135,03

(dochód – zus – podatek)

 

W podanym przykładzie miesięczna oszczędność wynosi 1968,97 zł

Cena w polu księgowość jest naszą propozycją dla firmy o w/w założeniach.

Zatem sam musisz sobie odpowiedzieć Przedsiębiorco, która forma bardziej się opłaca, biorąc pod uwagę nie tylko aspekt finansowy, ale także zalety i wady obu rodzajów.

Nasze biuro rachunkowe świadczy usług księgowe zarówno dla spółek z o.o. jak i dla jednoosobowych działalności, zapraszamy więc do zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługujemy spółki kompleksowo, począwszy od przygotowywania dokumentów rejestracyjnych, po księgowość oraz bieżące doradztwo dotyczące możliwych rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu.

Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp