13 grudnia, 2021

NOWY ŁAD i inne regulacje od 01/2022 – cz. 1

W dzisiejszym artykule, przybliżę część zmian nadchodzących w nowym roku. Jest ich naprawdę sporo. Pamiętajcie proszę, że nowy ład został ostatecznie podpisany przez prezydenta w listopadzie 2021 r., a większość zmian wchodzi od nowego roku – jest to bardzo mało czasu na zapoznanie się ze zmianami i przygotowanie się do nich. Wiele też jest kwestii niejasnych, na których nikt na ten moment nie odpowie i wiele będzie się z nich klarować w przyszłości.

 

  1. Polski ład – strona gov.

Czyli prezentacja rządu na oficjalnej stronie, gdzie „ogromna większość Polaków zyska”.

a) podniesiona zostanie kwota wolna od podatku do wysokości 30 tys. zł;

b) do 120 tys. zł wzrośnie próg podatkowy, po przekroczeniu którego trzeba będzie płacić 32% podatek (obecnie 32% podatku płaci się po przekroczeniu dochodów w wysokości 85 528 zł) – dotyczy rozliczających się podatkiem PIT wg skali podatkowej;

c) prowadzona zostanie tzw. „ulga dla klasy średniej” dla osób, których przychód znajduje się w przedziale od 68,6 tyś. zł do 133,6 tyś. zł);

Słowem komentarza do „ulgi dla klasy średniej”

– jest to ulga, z której mogą skorzystać wyłącznie podatnicy rozliczający się PIT wg skali podatkowej oraz pracownicy na umowę o pracę. Nie skorzystają z niej zleceniobiorcy, rozliczający się podatkiem liniowym, ryczałtem czy mający inne źródła

– pracodawca u pracownika na umowę o pracę, który ma brutto między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto, stosuje ją obowiązkowo, chyba że pracownik złoży wniosek o jej nie stosowanie

– we wzorze ulgi dla przedsiębiorców, stosuje się przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności  – niestety nie zostały zdefiniowane koszty prowadzenia działalności. Są zdefiniowane koszty uzyskania przychodu (koszty, które my uwzględniamy do wyliczeń podatkowych). A to nie musi być to samo, np. zakup samochodu na firmę za 50 tys. – kosztem działalności może być 50tys, a kosztem uzyskania przychodu 1/60 kwoty w postaci amortyzacji.  Problem ten będzie się zapewne klarował w najbliższym czasie.

– ulgę można stosować miesięcznie lub w zeznaniu rocznym, ostatecznie liczy się jednak całościowe zeznanie roczne. Bo pracując na etacie i mając działalność, może się okazać że osobno rozliczając ulgę się „łapiemy”, a jak połączymy razem to przekroczymy górny próg widełek i będziemy musieli ją oddać w zeznaniu (w postaci dopłaty podatku)

 

  1. Likwidacja preferencyjnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem

Aktualnie samotny rodzic może rozliczać się wspólnie z własnym niepracującym dzieckiem, przez co jego dochód dzieli się na pół, co daje realne korzyści, gdyż można spaść z drugiego progu podatkowego 32% do pierwszego i finalnie być opodatkowanym 17%. Od 2022 r. takie rozliczanie nie będzie możliwe, niezależnie od okoliczności – preferencja zostanie zastąpiona ulgą w postaci jednorazowej kwoty 1500zł.

 

  1. Wprowadzenie od 2022 r. obowiązku zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowej.

Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego. dotyczy to wyłącznie posiadaczy kas fiskalnych.

Co to jest instrument płatniczy? To zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Najczęściej jest tu poruszany terminal płatniczy jako przykład (na którego nabycie są przewidziane ulgi podatkowe w roku nabycia i następnym), ale umożliwienie płatności BLIKiem, czy zrobienie przelewu, gdy klient będzie chciał go zrobić u nas w firmie na swoim laptopie czy smartfonie (u nas w firmie) – także jest spełnieniem wymogu. Co do udostępnienia własnego komputera – tu są zdania podzielone, gdyż jest konflikt RODO.

Od lipca 2022 dodatkowo Ci, którzy posiadają kasy online i terminal płatniczy muszą ze sobą współpracować. Jeśli tak nie jest – oznacza to wymianę urządzenia.

 

  1. Składka zdrowotna.

Podstawową zmianą w stosowaniu składki zdrowotnej jest uzależnienie jej wysokości od zastosowanej formy podatkowej. Obecnie jest to stała kwota miesięczna 381,81 zł.

Poszczególne cechy nowej składki zdrowotnej od 2022 r.:

a) zróżnicowanie wysokości składki w zależności od formy, czyli

– dla skali podatkowej, wynosi ona 9% dochodu podatkowego

– dla podatku liniowego, wynosi ona 4,9% dochodu podatkowego

– dla ryczałtu:
przychody do 60 tys. – wysokość składki ok 319 zł (podstawa 60% przeciętnego wynagrodzenia)

przychody do 300 tys. – wysokość składki ok 531 zł (podstawa 100% przeciętnego wynagrodzenia)

przychody powyżej 300 tys. – wysokość składki ok 956zł  (podstawa 180% przeciętnego wynagrodzenia)

– dla wspólników spółek cywilnych, jawnych – wg zasad wyżej

– dla osób współpracujących, jednoosobowych wspólników sp. z o.o., wspólników spółek komandytowych, inne osoby nie mieszczące się wyżej – wysokość składki ok 531 zł (podstawa 100% przeciętnego wynagrodzenia)

Podstawy do składek (przychód/dochód) liczy się w naroście, a na koniec ustalana jest roczna podstawa (tzw „rok składkowy”, liczony od lutego do stycznia danego roku), w której może powstać nadpłata lub niedopłata.

Na ryczałcie jest to stosunkowo prosto do określenia – jest nią nasza sprzedaż, którą sprawdza się w jakich mieści się widełkach.

W skali czy w podatku liniowym – czytając wprost definicję obliczania składki zdrowotnej, tj podstawą jest „dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe” wynika, że dochód ten nie jest korygowany o inne rzeczy, które mają wpływ na jego wielkość w zeznaniu podatkowym, czy podczas obliczania zaliczki – przykładowo nie pomniejszają go:

– stosowane ulgi od dochodu, jak rehabilitacyjne, b+r

– straty z poprzednich lat

– różnice wynikające z remanentu

– odpisane wierzytelności, w ramach zastosowanej ulgi na złe długi w podatku dochodowym.

b) składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku. Obecnie jest tak, że ją płacisz, ale o znaczną część obniżasz podatek, czy to z działalności, czy ze zlecenia, czy innego źródła dochodu. Realnie więc jej koszt wynosi 53,03 zł. Od 2022 r. zapłacisz składkę zdrowotną + dodatkowo podatek w pełnej wysokości.

c) nie ma znaczenia kwartalne rozliczenie podatkowe – składkę wylicza się od dochodu miesięcznego

d) składka zdrowotna zapłacona w styczniu za grudzień nie podlega odliczeniu. Oznacza to, że jeśli chcesz ją odliczyć od podatku na „starych” zasadach, to musisz zapłacić ją jeszcze w grudniu – pomniejszy ona w ten sposób podatek za grudzień. Ale nie wystarczy zapłacić 2 x 381,81 zł i w tytule przelewu dać opis „składka zdrowotna”, gdyż zus ignoruje tytuł przelewu, a wszelkie wpłaty zalicza na najstarsze zaległości. Obecnie składki płaci się jednym przelewem, a według deklaracji którą my składamy, są one kwalifikowane na składki zdrowotne, społeczne i inne – o ostatecznym podziale wpłat, zus informuje w rocznych informacjach, jakie dostarczał po skończonym roku. Oznacza to, że żeby nasza zapłacona składka zdrowotna w grudniu za grudzień, została w 100% zaliczona na tę składkę przez zus (zakładając, że nie mamy zaległości), powinniśmy zapłacić całą należną składkę za grudzień! Gdy płacisz 381,81 miesięcznie „normalnie”, to nie jest jeszcze tak źle, ale gdy np. 15tys miesięcznie, to już może boleć….

e) przychód w działalności jest bardzo szeroko zdefiniowany. Oznacza to, że przychodem jest też sprzedaż auta firmowego, nieruchomości, zapłacenie odszkodowania, otrzymanie darowizny. W praktyce oznacza to, że np. sprzedasz całkowicie zamortyzowany samochód firmowy za 50tys, to masz składkę zdrowotną w wysokości 4500 zł (9% dochodu w przypadku skali)

f) w przypadku występowania straty z działalności czy małego dochodu (poniżej minimalnego wynagrodzenia), wtedy jest płacona składka ryczałtowa w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 jest to ok 271 zł.

g) nadpłata składki zdrowotnej nie jest potrącana „na bieżąco”, a podlega zwrotowi po rozliczeniu rocznej podstawy (pod warunkiem braku zaległości) pod warunkiem złożenia wniosku przez PUE w bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego (gdy jest to 30.04 –maksymalny termin na złożenie wniosku do końca maja). Wniosek o zwrot po tym terminie, nie będzie rozpoznany (czyli składka przepada). Będzie tak też np. na skutek konieczności dokonania korekty zeznania po kilku miesiącach, jeśli wyjdzie nadpłata składki zdrowotnej – nie będzie przysługiwał jej zwrot. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy, liczonego od dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego wyłącznie na rachunek bankowy (czyli do końca lipca)

h) przedłuża się termin płatności zusu (zarówno składki zdrowotnej jak i pozostałych)
– do 20-go każdego miesiąca, w przypadku osób niebędących osobami prawnymi (przedsiębiorcy, wspólnicy spółek)
– do 15-go każdego miesiąca, w przypadku osób prawnych

Podziel się wpisem z innymi:
Print
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Skype
WhatsApp