1 stycznia, 2020

Inwentaryzacja (spis z natury) 2019/2020 – Kto ją musi wykonać a kto nie ?

Drogi przedsiębiorco, zbliża się koniec roku – a wraz z nim także obowiązki inwentaryzacyjne. W sieci jest wiele artykułów opisujących sposób przeprowadzania spisu z natury, niezbędne elementy itp. stąd nie ma sensu powielać tego co już jest – w niniejszym artykule skupię się na kilku kwestiach, z których być może nie zdawałeś sobie sprawy, a mogą okazać się być pomocne.

  1. Czy podatnicy będący na podatkowej księdze przychodów i rozchodów muszą zrobić inwentaryzację ?

Wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych i materiałów m. in. na koniec każdego roku podatkowego.

Ustalona kwota remanentowa ma wpływ na dochód, a w związku z tym na podatek dochodowy wyliczany w zeznaniu za cały rok. W tym celu porównuje się obecny spis z natury z poprzednim i jeżeli wartość obecnego jest większa niż poprzedniego – wtedy powiększa się dochód (jest dopłata podatku); w odwrotnej sytuacji dochód się pomniejsza (powstaje kwota do zwrotu).

Warto jednak wiedzieć, nie trzeba czekać do końca roku ze sporządzeniem spisu – można go także wykonać w trakcie roku. Taki spis uwzględnia się wtedy przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Jest to korzystne w sytuacji gdy mamy świadomość, iż stan naszych towarów jest mniejszy niż ten który był na koniec ubiegłego roku. Możemy wtedy sporządzić śródroczny spis z natury i zapłacić niższą zaliczkę na podatek dochodowy, zamiast czekać do czasu sporządzenia zeznania i mieć zamrożone pieniądze J. Kiedyś trzeba było zawiadamiać urząd skarbowy o zamiarze przeprowadzenia spisu z natury w trakcie roku – obecnie takiego obowiązku nie ma.

  1. Czy podatnicy będący na ryczałcie muszą zrobić spis z natury ?

Na dzień 31.12.2019 r. nie musisz przeprowadzać remanentu! Obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów i materiałów obejmował także ryczałtowców ale do końca 2018 roku. I to niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT czy nie – w ustawie o VAT nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku.

  1. Inwentaryzacja u podmiotów objętych ustawą o rachunkowości (księgi handlowe)

Podmioty te, ze względu na rozbudowaną księgowość, mają większe obowiązki inwentaryzacyjne. Nie tylko powinny przeprowadzić spis towarów i materiałów, ale także inwentaryzację:
– środków pieniężnych, czyli przeliczyć stan gotówki (nominały i ich ilość) i porównać to z wartością jaka widnieje na koniec grudnia w raporcie kasowym
– innych aktywów pieniężnych i finansowych, papierów wartościowych, rzeczowych składniki aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji
– wszelkich należności i zobowiązania

  1. Prowadzę działalność usługową, czy muszę sporządzać spis z natury?

Remanent nie jest przypisany wyłącznie do działalności handlowej, obejmuje on także tzw. materiały pomocnicze. Jeżeli więc wykorzystujesz materiały, zużywane w związku z działalnością gospodarczą i które bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości to niestety także powinieneś sporządzić spis z natury. Przykładowo mogą to być szampony i środki w zakładzie fryzjerskim, czy leki w podmiocie medycznym.

Jeżeli nie posiadasz materiałów pomocniczych ani towarów, to wartość Twojego spisu z natury wynosi „0”.

  1. Spis z natury a VAT

Z ustawy o VAT nie wynika obowiązek sporządzania spisu z natury na koniec roku kalendarzowego, nie mniej jednak jest on niezbędny (również w trakcie roku) gdy
– jesteś czynnym podatnikiem VAT
– likwidujesz, rozwiązujesz, kończysz działalność prowadzoną jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej
– przysługiwało Ci prawo odliczenia VAT od zakupu

Spis z natury jest także przydatny w sytuacji powrotu do zwolnienia podmiotowego, co prawda z ustawy nie wynika obowiązek jego sporządzenia, nie mniej jednak jest to wygodna forma ustalenia listy towarów i materiałów jakie Ci zostały z działalności opodatkowanej.

Spisy z natury dla celów vat są sporządzane w celu ustalenia kwoty jaką trzeba oddać do urzędu skarbowego od nabytych towarów i materiałów, jeżeli nie zostały one wykorzystane a został odliczony podatek vat przy ich zakupie.

Podziel się wpisem z innymi:
Share on print
Print
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp